Chính sách bảo mật

Qui định cá nhân này sẽ giải thích cho bạn biết mối quan hệ giữa website “Page ID v3.2.7” (Hiểu ở đây là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “Page ID v3.2.7”, “http://namnguyenft.net/vi”) và hệ thống phpBB (Hiểu ở đây là “họ”, “của họ”, “hệ thống phpBB”, “www.phpbb.com”, “công ty phpBB”, “nhóm phát triển phpBB”) trong việc sử dụng những thông tin thu thập được trong suốt phiên đăng nhập sử dụng của bạn vào website (Hiểu ở đây là “bạn”, “của bạn”, “thông tin của bạn”).

Thông tin của bạn được thu thập qua hai bước. Đầu tiên, bạn truy cập vào website “Page ID v3.2.7” có sử dụng hệ thống phpBB và tạo ra các cookie. Đây là những tập tin thông tin nhỏ được tải tự động về máy tính của bạn thông qua trình duyệt bạn đang dùng và lưu trữ trong thư mục chứa các tập tin tạm của trình duyệt. Hai cookie đầu tiên được sử dụng để xác thực người dùng trong hệ thống (Hiểu ở đây là “số ID tài khoản”) và định danh phiên đăng nhập của khách ghé thăm (Hiểu ở đây là “số ID phiên đăng nhập”), được chỉ định tự động cho tài khoản của bạn bởi hệ thống phpBB. Cookie thứ ba được tạo ra khi bạn xem các bài viết trong website “Page ID v3.2.7” và cookie này được dùng để ghi nhận những bài viết nào bạn đã xem rồi nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm nội dung website.

Chúng tôi cũng có thể tạo ra các cookie khác không phải từ hệ thống phpBB khi bạn truy cập vào website “Page ID v3.2.7”, mặc dù chúng đã vượt qua phạm vi của văn bản này khi đây không phải vấn đề thuộc về hệ thống phpBB. Bước thứ hai trong quá trình chúng tôi thu thập thông tin của bạn là những thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Những thông tin này không bị giới hạn như gửi bài viết từ tài khoản khách (Hiểu ở đây là “bài viết của khách”), đăng ký thành viên trong website “Page ID v3.2.7” (Hiểu ở đây là “tài khoản của bạn”) cũng như những bài viết được bạn gửi sau khi đã đăng ký thành viên của chúng tôi và đăng nhập vào hệ thống (Hiểu ở đây là “bài viết của bạn”).

Tài khoản của bạn chỉ bao gồm tối thiểu một tên tài khoản để định danh (Hiểu ở đây là “tên tài khoản của bạn”), một mật khẩu cá nhân dùng để đăng nhập vào tài khoản (Hiểu ở đây là “mật khẩu của bạn”) và một địa chỉ email cá nhân hợp lệ (Hiểu ở đây là “địa chỉ email của bạn”). Thông tin của bạn chứa trong tài khoản người dùng tại website “Page ID v3.2.7” được bảo hộ bởi luật bảo vệ thông tin áp dụng tại quốc gia nơi đặt máy chủ cho website của chúng tôi. Bất kì thông tin nào khác ngoài tên tài khoản của bạn, mật khẩu của bạn và địa chỉ email của bạn được yêu cầu phải cung cấp bởi website “Page ID v3.2.7” trong suốt quá trình đăng ký tại đây là những thông tin có tính bắt buộc hay tùy chọn tùy vào sự thiết lập của website “Page ID v3.2.7”. Trong tất cả trường hợp, bạn đều có quyền hiển thị hay không hiển thị những thông tin này cho mọi người biết trong phần thiết lập cá nhân của mình. Hơn nữa, trong tài khoản của mình, bạn cũng có quyền nhận hay không nhận những email được gửi đi tự động từ hệ thống phpBB.

Mật khẩu của bạn được bảo vệ bằng phương pháp mã hoá trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, vì thế nó rất an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên dùng lại mật khẩu này trên các website khác. Mật khẩu của bạn là cách duy nhất để bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trong website “Page ID v3.2.7”, vì thế hãy cất giữ nó cẩn thận và trong trường hợp nào cũng không cung cấp cho bất kì ai có quan hệ với website “Page ID v3.2.7”, phpBB hay bất kì người thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu mật khẩu của bạn là hợp pháp. Bạn cũng đừng nên quên mật khẩu tài khoản của mình, nếu quên, bạn có thể sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” từ hệ thống phpBB. Để thực hiện việc này, bạn cần phải cung cấp cho hệ thống biết tên tài khoản và địa chỉ email đang sử dụng của mình trong tài khoản, sau đó hệ thống phpBB sẽ tạo ra cho bạn mật khẩu mới và gửi đến cho bạn để bạn vẫn có thể sử dụng được tài khoản của mình.


Quay lại trang đăng nhập